Avís Legal

AVÍS LEGAL

La present és un avís legal d'obligada visualització que regula les condicions d'ús que han de ser observades i acatades pels usuaris d'aquesta pàgina web.

Li demanem que llegeixi el més atentament possible, ja que el fet d'accedir al mateix implica que vostè ha llegit i acceptat sense cap reserva les condicions que segueixen.

Condicions d'ús de la pàgina web

A l'efecte de l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, s'informa a l'usuari que el titular de la pàgina web és TURISMO, HOTELES Y RESTAURANTES, S.A., carrer Gran de Gràcia 81 (08012 - Barcelona); proveïda de C.I.F./N.I.F. núm. A-08586133..

L'usuari es compromet a fer un ús diligent de la pàgina web i dels serveis accessibles des del mateix i a no utilitzar els serveis o informacions continguts a la pàgina web per desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la moral i als bons costums, a l'ordre públic i, en general, a un ús conforme al present avís legal.

TURISMO, HOTELES Y RESTAURANTES, S.A. d'ara endavant Grup Moncho’s podrà interrompre temporalment o definitivament, segons el seu bon criteri, l'accés a la pàgina web, així com la prestació de qualsevol o de tots els serveis que es prestin a través de la mateixa, a qualsevol moment i sense previ avís.

En el cas de comunicacions comercials per part de Grup Moncho’s als seus usuaris, aquestes només tindran lloc en el cas que dites usuàries hagin donat prèviament el seu consentiment exprés a través de correu electrònic o qualsevol un altre mig escrit.

Drets de Propietat Intel·lectual

Grup Moncho’s és titular dels drets de Propietat Intel·lectual i Industrial de la totalitat dels continguts d'aquesta pàgina web. En qualsevol cas, Grup Moncho’s disposa de la corresponent autorització per donar l'ús que crea convenient als seus continguts.

Queda terminantment prohibida la reproducció, excepte para ús privat, la posada a la disposició del públic i en general qualsevol altra forma d'explotació de tots o part dels continguts d'aquesta pàgina web, així com el seu disseny. Aquests actes d'explotació només podran ser realitzats mitjançant l'autorització expressa de Grup Moncho’s i sempre que es faci referència explícita a la titularitat de Grup Moncho’s de dites dretes de Propietat Intel·lectual. En aquest sentit, aquelles persones que desitgin establir un enllaç web o hiperlink entre la seva pàgina web i aquesta pàgina web, hauran de sol·licitar l'autorització expressa i per escrit de Grup Moncho’s, sense que això impliqui una relació entre Grup Moncho’s i el titular de la pàgina en la qual s'estableix l'enllaç web, ni l'aprovació o acceptació per part de Grup Moncho’s dels seus continguts o serveis.

Queda terminantment prohibit realitzar, sense el previ consentiment de Grup Moncho’s, qualsevol manipulació o alteració d'aquesta pàgina web. Conseqüentment, Grup Moncho’s no assumirà cap responsabilitat derivada, o que pogués derivar-se, d'aquesta alteració o manipulació per part de tercers.

Limitació de la responsabilitat

A través d'aquesta pàgina web, Grup Moncho’s els proporciona i els dóna accés a dades, programes, opinions, crítiques o informacions, qualssevol que sigui el seu origen, a través de la seva xarxa o xarxes. Grup Moncho’s no garanteix la qualitat, exactitud, fiabilitat, correcció o moralitat dels continguts a dalt referits; conseqüentment, l'usuari accepta expressament deixar a Grup Moncho’s exempt de qualsevol responsabilitat en relació a l'anterior, i assumeix sota la seva exclusiva responsabilitat les conseqüències, danys o accions que poguessin derivar-se de l'accés a aquests continguts, així com al seu ús, reproducció o difusió.

Grup Moncho’s declina qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que generi la impossibilitat de prestar els serveis oferts a la seva pàgina deguda a supòsits de cas fortuït, força major o altres causes no imputables a Grup Moncho’s. Tampoc assumeix cap responsabilitat per l'inadequat funcionament de la seva pàgina si això obeeix a labors de manteniment, a incidències que afectin a operadors nacionals o internacionals, a una defectuosa configuració dels equips dels seus clients i usuaris o a la seva insuficient capacitat per mantenir els sistemes informàtics mínims requerits per poder fer ús d'aquesta web o incompatibilitats amb els sistemes informàtics dels usuaris o clients.

POLÍTICA DE PRIVADESA

Totes les dades personals recaptats per Grup Moncho’s gaudeixen de totes les garanties de Confidencialitat i Seguretat. Respecte a això, li informem del següent: